Türkler bu kıtadan mı geliyor?

tarafından
304
Türkler bu kıtadan mı geliyor?

Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Ortaya atılan bir iddia ise Türklerin daha geniş bir coğrafyaya yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte ortaya atılan o iddia.

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler’in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus’ta yer alıyordu. Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya’nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor. Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta’nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde “Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık” yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Başka bir rivayete göre ise, ilk insanlığın bu kıta üzerinden yayıldığı söylenmektedir. Türklerin’de bu kıta üzerinden Orta Asya’ya geçtiği düşünülmektedir. Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıta’dan arta kalan parçalardır.

Kıta ile ilgili diğer rivayetler ise şu şekillerdedir… Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu Kıtası’dır. Bu kıta, kıta’nın altında yer alan gaz odacıklarının patlamaları nedeniyle sulara gömülmüştür. Kıtanın 64 milyon nufusu vardı. Mu araştırmacılarına göre, Mu Kıtası’ndan her kıtaya göçler yapılmıştır. Başlıca göçler ise Kuzey ve Güney Amerika’ya yapılmıştır. Ayrıca Orta Asya’ya, Anadolu ve Mısır’a da göçler yapılmıştır.

Atatürk Türklerin kökeninin bu kıtaya dayandığını varsaymaktaydı.

Atatürk yaşadığı zamanda ilkel dinler uzmanı ve tarihçi diplomat Tahsin Mayatepek’i Meksika büyükelçisi olarak Meksika’ya yollamış ve orada Mu kıtası ve Türkler tarihi ile ilgili araştırmalar yapmasını emretmişti. Mayatepek, yaptığı araştırmalarda Güney Amerika uygarlıklarından Maya uygarlığının din ve kültürü ile Anadolu ve orta Asya kültürleri arasında benzerliklere ve dikkat çekiyordu.

Çok geçmeden arkeolog William Meksika’da yaptığı kazılarda bulunduğu yaklaşık 15 bin yıl öncesine ait tabletlerin bulunması üzerine, ardından İngiliz araştırmacının Hindistan’da bulduğu benzer tabletlerin çevirilerinden Atatürk’e haberdar etti. Daha sonra oluşturulan raporda şaşırtıcı bilgiler ulaşıldı.Uygur, akat, sümer türklerinin pasifik denizinde ilk insanların zuhur ettiği Mu kıtasındaki büyük medeniyet dil ve dinlerin cihana yayıldıkları, bu raporda Mu kıtasından göç eden insanların çeşit dünyanın çeşitli yerlerine yayıldığını ve Türklerin kökeninin çok geniş olduğu ifade edilmiştir. Rapora göre Mu kıtasından ayrılanlar iki kola ayrılmış Asya gelenler kendilerine Uygur adını vermiş, Amerika kıtasına geçenler ise Maya adını almıştır.