Papazı Buldular

tarafından
109
Papazı Buldular

Son zamanlarda gerilmeye başlayan Türkiye ve ABD ilişkileri beraberinde yeni boyutları da, anlam kavramlarını getirmeye devam ediyor. Özellikle Trump’ın yürüttüğü iç ve dış siyasetin getirileri olarak ön plana çıkmaya başlayan sorunlar da hukuk boyutuna taşınmış durumda. Nitekim papaz Brunson ile ilgili olarak devam eden sürecin genelinde yaşanan kaotik ortam da Trump’ın hamleleri ile beraber zirve noktasına tırmanmış vaziyette. Durum böyle olunca uygulanmaya başlayan yaptırımların da dışında farklı olguların ortaya çıkması da olağan gelişmeler arasında yer almaya başlamış durumda.

Ivanka ve Trump İlişkisi

Zira Trump ve magazin sayfalarını süsleyen kızı Ivanka ile ilgili sürece yansıyan çarpıcı ifadeler de hukuk ve politikanın eş değer içeriklerini taşımayı mümkün kılıyor. Özellikle Ivanka’nın magazinsel olayları ve daha önce yaşadığı ilişkilerden dolayı Trump’ın da bundan negatif anlamda etkilendiği söylenenler arasında yer alıyor. Trump yapısı itibari ile çevresinden oldukça etkilenen, olumlu veya olumsuz kararlarını da bu etkileşimlere göre veren bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle iken kızının yaşadığı evlilik de Donald Trump’ın bazı bilinmeyen yönlerinin de daha net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Kushner ile yapılan evliliğin ardından Ivanka’nın yaşadığı sorunların Trump’ı da negatif bir politika yürütmeye sürüklediği kulislerde konuşuluyor olsa da esas sıkıntının din odaklı olması da spekülasyonların farklı bir hal almasına da neden oluyor. Nitekim iki ismin birbirinden farklı din görüşleri olması ve bunu da siyasete etkin bir şekilde yansıtmalı Amerika’nın da geleceği hakkında insanların kuşkulu bir şekilde yaklaşımına ön ayak oluyor. Türkiye ve daha birçok ülke konusunda da fikir ayrılığı yaşayan Trump ve damadı da verdikleri kararlar ile beraber son derece yoğun bir kaosun ortasına doğru dünyayı sürüklemeye devam ediyorlar.